Soft & Fluffy PUMPKIN DINNER ROLL recipe – Cách làm BÁNH MÌ & SỮA BÍ ĐỎ(English & Tiếng Việt) This video shows you how to make soft and fluffy PUMPKIN DINNER ROLLS (2 ways) and a delicious and healthy PUMPKIN SMOOTHIE. Printable recipe coming soon on my blog:…